Наука кроз сарадњу

Сарадничко учење, учење за савремени живот 

Електронски семинар на Мудл платформи
Редни број у каталогу: 574. (K2, П1)
Трајање програма:  недеља: 5   бодова: 40

 

Савремена научна истраживања подразумевају рад у тиму, а тимови се често састоје од научника који се налазе на различитим странама света.
Савремене технологије им омогућавају да сарађују и на великој удаљености.
Млади се упознају са науком већ у вртићу, па је једна од веома битних вештина коју учитељи и наставници преносе својим ученицима управо сарадња.
Ученици који се по први пут упознају са науком имају прилике да истражују кроз групни рад, рад у пару, сарадњу и креирање тимских резултата учења.
Наш семинар има за циљ да унапреди вештине наставника за подучавање и подстицање сарадње и у непосредном раду и уз помоћ технологија. Учесници семинара и сами пролазе кроз сараднички рад при реализацији задатака на курсу. Усвајањем знања и овладавањем вештинама оваквог начина рада, својим ученицима могу да понуде, нове, занимљиве начине обраде научних тема.
Семинар се може применити у сарадничком раду ученика свих узраста.
Семинар може бити од користи свим професионалцима у области образовања који желе да примене сараднички рад са ученицима, са или без ИКТ алата, од учитеља, преко наставника општих и  стручних предмета, до стручних сарадника.
На семинару ћемо упознати и користити низ занимљивих идеја и аката који нам могу помоћи у томе. Указаћемо на начин на који треба да испланирамо и оценимо сарадничко учење, као и начин да мотивишемо ученике за рад. Све то  испробаће полазници нашег семинара, уз много прилика да размене своја искуства са својим сарадницима.
Како би се наука приближила ученицима, позивамо наставнике да нам помогну у нашој мисији.

 

Организатор програма:    

Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, djanosevic@cpn.rs

Веза ка сајту Центра за промоцију науке: http://www.cpn.rs/saradničko učenje

 

Особа за контакт:    Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs, 0691220319

 

Пријаве можете послати и на адресу:

Mирјана Кокерић, mirjana.kokeric@gmail.com

 

Аутори:

Вишња Васиљевић, Дипломирани историчар, ОШ ”Иво Андрић”, Радинац, Смедерево; Мирјана Кокерић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић„, Смедерево;

Реализатори:

Мирјана Кокерић, Дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић”, Смедерево; Вишња Васиљевић, Дипломирани историчар, ОШ ”Иво Андрић”, Радинац, Смедерево

Веза ка Каталогу ЗУОВ-а: Сарадничко учење – учење за савремени живот

Create your website with WordPress.com
Започни
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close